Logikai értékek és egész számok

A parancssorban megadott kifejezést a python kiértékeli:

>>> 3<7
True
>>> 3==7
False

Az egészek közötti művelet három alapművelet, valamint az egészosztás és a maradékszámolás (utóbbi kettő csak természetes számok esetén adja a várt eredményt):

>>> 7+3
10
>>> 7-3
4
>>> 7*3
21
>>> 7//3
2
>>> 7%3
1

Törtszámok és komplex számok

Az osztás már a törtek művelete: két egész hányadosa akkor is tört típust ad, ha az eredmény (matematikai értelemben) egész:

>>> 7/3
2.3333333333333335
>>> 9/3
3.0

A hatványozás adhat eredményül egészt, törtet és komplexet – az utolsó sorban 2i kissé pontatlan és (számunkra) szokatlan írásmódú értéke áll:

>>> 7**3
343
>>> 4**(1/2)
2.0
>>> (-4)**(1/2)
(1.2246467991473532e-16+2j)