Adatvédelmi nyilatkozat

A következőkben részletezett Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy meghatározza a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar meghatározott rendezvényeinek és programjainak szervezői (továbbiakban "Szervezők") által a programokban és a rendezvényeken résztvevők személyes adatainak kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A rendezvények és programok részletezése

Ezen nyilatkozat rendelkezései a következő programokra, versenyekre és rendezvényekre terjednek ki: Pontvelünk pontgyűjtő program, CodeCamp, MakerSpace, Bionika Akadályverseny, Robotika Tábor, Továbbképzés pedagógusok számára, Programozz környezettudatosan.

A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy az fentiekben felsorolt programok körét szűkítse, valamint további, a fentiekben fel nem sorolt programok meghirdetése esetén azokhoz kiegészítő, vagy új adatkezelési nyilatkozatot tegyen közzé.

A Szervezők

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar (1083 Budapest, Práter utca 50/a). A Szervezőket adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben Vargáné dr. Balogh Orsolya (balogh.orsolya@itk.ppke.hu) képviseli.

Pályázati forrás

A programok megvalósítását az Európai Unió, illetve az Európai Szociális Alap (EFOP-3.4.4-16-2017-00014) (továbbiakban "Finanszírozó") támogatja, amely felé a Szervezőknek elszámolási kötelezettséggel tartoznak. A Finanszírozó számára a kezelt adatok statisztikai kivonata átadásra kerül az elszámolás biztosítására.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az egyes rendezvényeken történő részvételhez szükséges adminisztráció, rendes és rendkívüli események kapcsán történő kapcsolattartás, valamint a rendezvények pályázati elszámolásához szükséges alapvető adatok biztosítása.

Regisztráció - hozzájárulás az adatkezeléshez

A regisztráció több lépésben történik a következők szerint A Pontvelünk programba érdeklődőként történő belépés során kizárólag olyan adatot rögzítünk, amely nem minősül személyes adatnak. Az adatok megadása a regisztráció elválaszthatatlan része, az informatikai szolgáltatások biztosítása, valamint statisztikai célból.

Az egyes specifikus rendezvényekre történő jelentkezéshez, valamint a pontgyűjtés és -beváltás megkezdéséhez a regisztráció véglegesítése szükséges, amely további személyes adatnak nem minősülő adatot, valamint a nyilatkozat "Kezelt személyes adatok köre" szakaszában megadott személyes adatok megadását jelenti. Az adatok megadásához szülői/gondviselői előzetes hozzájárulás szükséges, amelyet elektronikus formában kell feltölteni.

A regisztráció véglegesítése során ismerni kell adatvédelmi ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot, valamint annak elfogadásával a regisztráló hozzájárul az adatok kezeléséhez. A "Megismertem az adatvédelmi irányelveket." előtti jelölőnégyzet megjelölésével, az ember által olvasható captcha kód beírásával, a törvényes képviselő hozzájárulásának feltöltésével és a "Tovább" gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi nyilatkozatunkat, az adatkezelési irányelveket. Amennyiben a fentiek nem valósulnak meg, a regisztráció nem véglegesíthető, illetve az esetlegesen technikai okokból ideiglenesen tárolt adatok visszaállíthatatlan módon törlésre kerülnek.

A Szervezők tiszteletben tartják személyes adatokkal kapcsolatos valamennyi jogot és igyekeznek a rendezvények szervezéséhez csak a lehető legszükségesebb adatokat kérni.

Kezelt adatok, amelyek nem minősülnek személyes adatnak

Adatkezelésben érintett adatok köre és az adatok kezelésének célja

 • Felhasználónév: informatikai szolgáltatások biztosítása, valamint egyedi azonosítás érdekében.
 • Megye, amelyben az érdeklődő állandó lakcíme van: statisztikai célból, valamint a Finanszírozó felté történő elszámolás során.
 • Oktatási intézmény: statisztikai célból.
 • Kedvenc tantárgy, érettségi várható éve: statisztikai célból, valamint személyre szabott programajánlatok létrehozása céljából.

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelésben érintett személyes adatok köre és az adatok kezelésének célja

 • Név: a rendezvények történő részvétel során az azonosítás elvégzése miatt kezeljük.
 • Születési dátum: a rendezvények történő részvétel során az azonosítás elvégzése miatt kezeljük, valamint statisztikai célból.
 • Lakcím: a rendezvény szervezéséhez szükséges rendes kapcsolattartás, valamint a választott/nyert ajándékok postázási címe.
 • Telefonszám: a rendezvények szervezéséhez szükséges kapcsolattartás céljából
 • TAJ szám, diákigazolvány szám: a Budapesten megrendezésre kerülő rendezvényeken bekövetkező rendkívüli/sürgős események hatékony kezelése érdekében.
 • Értesítési telefonszám: a Budapesten megrendezésre kerülő rendezvényeken bekövetkező rendkívüli/sürgős események esetén szülő/gondviselő értesítésére használjuk.
 • Szülői/gondviselői írásos hozzájárulás: a hatályos jogszabályok követéséhez szükséges, hogy jelen nyilatkozatot a törvényes képviselő elfogadja, valamint hozzájáruljon ahhoz, hogy a Szervezők az adatokat megismerhessék és kezelhessék.

Adatkezelés ideje

Valamennyi adatot a Szervezők a rendezvények, illetve a pályázat adminisztratív lezárásáig kezelik (legfeljebb öt évig).

Technikai jellemzők

A megadott adatokat a törvényekkel összhangban, titkosítottan kezeljük, mely a továbbításra és a tárolásra egyaránt vonatkozik. Az adatokat dedikált szerveren tároljuk, s minden ésszerűen elvárhatót megteszünk azok biztonságáért.

Az adatok törlése

Az adatok kezeléséhez adott hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni! A visszavonást a Szervező címére küldött ajánlott küldeményben lehet megtenni, amelyet követően a törlésről haladéktalanul intézkedünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogi szabályozási háttér

Az adatkezelési nyilatkozat az "2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról" szóló törvénnyel összhangban készült. Az adatkezelési nyilatkozat A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartási száma: NAIH-128462/2017, NAIH-128460/2017, NAIH-129264/2017, NAIH-12375/2017.