Adatvédelmi nyilatkozat

Az Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy meghatározza a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar által szervezett középiskolai tanártovábbképzések szervezői (továbbiakban "Szervezők") által a programokban és a rendezvényeken résztvevők személyes adatainak kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat.

A rendezvények és programok részletezése

Ezen nyilatkozat rendelkezései a középiskolai tanároknak szóló továbbképzésekre terjednek ki:

A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy az fentiekben felsorolt programok körét bővítse, a fentiekben fel nem sorolt programok meghirdetése esetén azokhoz kiegészítő, vagy új adatkezelési nyilatkozatot tegyen közzé.

A Szervezők

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar (1083 Budapest, Práter utca 50/a). A Szervezőket adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben Vargáné dr. Balogh Orsolya (balogh.orsolya@itk.ppke.hu) képviseli.

Pályázati forrás

A programok megvalósítását az Európai Unió, illetve az Európai Szociális Alap (EFOP-3.4.4-16-2017-00014) (továbbiakban „Finanszírozó”) támogatja, amely felé a Szervezőknek elszámolási kötelezettséggel tartoznak. A Finanszírozó számára a kezelt adatok statisztikai kivonata átadásra kerül az elszámolás biztosítására.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az egyes rendezvényeken történő részvételhez szükséges adminisztráció, rendes és rendkívüli események kapcsán történő kapcsolattartás, valamint a rendezvények pályázati elszámolásához szükséges alapvető adatok biztosítása.

Regisztráció - hozzájárulás az adatkezeléshez

A regisztráció során a felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulásáról a a regisztrációs űrlapon elhelyezett mező bepipálásával nyilatkozik. A Szervezők tiszteletben tartják személyes adatokkal kapcsolatos valamennyi jogot és igyekeznek a rendezvények szervezéséhez csak a lehető legszükségesebb adatokat kérni.

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelésben érintett személyes adatok köre és az adatok kezelésének célja

Valamennyi adatot a Szervezők a rendezvények, illetve a pályázat adminisztratív lezárásáig kezelik (2024. augusztus 31.).

Technikai jellemzők

A megadott adatokat a törvényekkel összhangban, titkosítottan kezeljük, mely a továbbításra és a tárolásra egyaránt vonatkozik. Az adatokat dedikált szerveren tároljuk, s minden ésszerűen elvárhatót megteszünk azok biztonságáért.

Az adatok törlése

Az adatok kezeléséhez adott hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni! A visszavonást a Szervező címére küldött ajánlott küldeményben lehet megtenni, amelyet követően a törlésről haladéktalanul intézkedünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogi szabályozási háttér

Az adatkezelési nyilatkozat az „2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló törvénnyel összhangban készült.