Letölthető anyagok - Matematika

Előadások, anyagok 2018-ban

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának támogatásával készült tehetséggondozó anyagunkkal az emelt szintű csoportok tanítását és a szakköri munkát szeretnénk segíteni.

A Differenciálszámítás alkalmazásai és Az integrálszámítás alkalmazásai című kidolgozott anyagok az előző évben készült Differenciál- és integrálszámítás alapjai című anyag szerves folytatásai. A jelen anyagok célja a gyakorlati alkalmazások bemutatása, melyek mind az emelt szintű érettségiben, mind az első éves egyetemi tananyagban felbukkannak. A kidolgozás tartalmazza a feladatmegoldásoknál használt fogalmak és tételek rendszerezését is. Néhány helyen „óvatosan túllép” az emelt szintű kötelező tananyagon. Az itteni előrelépésnek az a célja, hogy átmenetet nyújtsunk az első éves egyetemi anyagba is ezen a témakörökön keresztül, ezzel is csökkentve az egyetem kezdésekor fellépő szintugrást.

A kombinatorika és a valószínűségszámítás témakörhöz ad gazdag válogatást a Feladatok a szerencsejátékok területéről című rész. Ezzel az anyaggal akár szakkörön, akár emelt szintű csoportokban a „szerencse” és a „szerencsétlenség” mérlegelését mutathatjuk be tanítványainknak.

Az arányos következtetések, a százalékszámítás gyakran használt módszerek. Ezekkel a fogalmakkal elszórva, a középiskolai tananyagban más témakörök részeként foglalkozunk. Az Arány, arányos következtetések, százalékszámítás című rész összegyűjti ezeket az ismereteket és lehetőséget ad az érettségi előtti rendszerezésre.

A Matematika szakkör a 10. évfolyamon című rész a tizedikes anyag legfontosabb témaköreihez tartalmaz szakkörön használható feladatlapokat, de a tanórai differenciált munkát is segítheti.

A szerzők a horveszt@t-online.hu email-címre köszönettel vesznek minden észrevételt, javaslatot.

Bevezető

Bevezető, szerzők

Előadások

1. Differenciálszámítás alkalmazásai (Magyar Zsolt)

2. Integrálszámítás alkalmazásai (Magyar Zsolt)

3. Feladatok a szerencsejátékok területéről (Dobos Sándor)

4. Arányos következtetések, százalékszámítás (Horváth Eszter)

5. Matematika szakkör a 10. évfolyamon (Horváth Eszter)

Előadások, anyagok 2017-ben

Bevezetés

Matematika bevezetés

1. rész

Sorozatok határértéke

Függvények határértéke

Differenciál integrál

2. rész

Matematika szakkör a 9. évfolyamon

Szöveges feladatok

Trigonometrikus számítások

Előadások, anyagok a korábbi években

Halmazok, számhalmazok

Hatványozás, gyökvonás

Algebrai kifejezések, algebrai átalakítások

Számelmélet, számrendszerek

Logaritmus

Függvények

Egyenletek, egyenletrendszerek I.

Egyenletek, egyenletrendszerek II.

Egyenletek, egyenletrendszerek III.

Síkgeometria

Geometriai transzformációk

Trigonometria I.

Trigonometria II.

Vektrorok

Koordinátageometria

Sorozatok

Szélsőérték feladatok megoldása elemi módszerekkel

Differenciálszámítás

Területszámítás

Integrálszámítás

Térgeometria

Statisztika

Kombinatorika, gráfok

Valószínűségszámítás

Bizonyítási módszerek, matematikai logika