Adatszerkezetek I.

A MIU-nyelvet azok és csak azok a szavak alkotják, amelyek az MI axiómából levezethetők, amelyek a kiindulási MI szóból a szabályok egymást követő alkalmazásával előállíthatóak – a szavak közötti leszármazási viszony pedig tálcán kínálja azok fában való elrendezését:

MI┬─MIU──MIUIU──MIUIUIUIU──MIUIUIUIUIUIUIUIU──MIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIU
 └─MII┬─MIIU───MIIUIIU────MIIUIIUIIUIIU──────MIIUIIUIIUIIUIIUIIUIIUIIU
    └─MIIII┬─MIIIIU───┬─MIIIIUIIIIU──────┬─MIIIIUIIIIUIIIIUIIIIU
       │     │         ├─MUIUIIIIU
       │     │         ├─MIUUIIIIU
       │     │         ├─MIIIIUUIU
       │     │         └─MIIIIUIUU
       │     ├─MUIU───────────────MUIUUIU
       │     └─MIUU───────────────MIUUIUU
       ├─MIIIIIIII┬─MIIIIIIIIU───────┬─MIIIIIIIIUIIIIIIIIU
       │     │         ├─MUIIIIIU
       │     │         ├─MIUIIIIU 
       │     │         ├─MIIUIIIU
       │     │         ├─MIIIUIIU
       │     │         ├─MIIIIUIU
       │     │         └─MIIIIIUU
       │     ├─MIIIIIIIIIIIIIIII┬─MIIIIIIIIIIIIIIIIU
       │     │         ├─MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
       │     │         ├─MUIIIIIIIIIIIII
       │     │         ├─MIUIIIIIIIIIIII
       │     │         ├─MIIUIIIIIIIIIII
       │     │         ├─MIIIUIIIIIIIIII
       │     │         ├─MIIIIUIIIIIIIII
       │     │         ├─MIIIIIUIIIIIIII
       │     │         ├─MIIIIIIUIIIIIII
       │     │         ├─MIIIIIIIUIIIIII
       │     │         ├─MIIIIIIIIUIIIII
       │     │         ├─MIIIIIIIIIUIIII
       │     │         ├─MIIIIIIIIIIUIII
       │     │         ├─MIIIIIIIIIIIUII
       │     │         ├─MIIIIIIIIIIIIUI
       │     │         └─MIIIIIIIIIIIIIU
       │     ├─MUIIIII──────────┬─MUIIIIIUIIIII
       │     │         ├─MUUII
       │     │         └─MUIIU
       │     ├─MIUIIII──────────┬─MIUIIIIIUIIII
       │     │         └─MIUUI
       │     ├─MIIUIII──────────┬─MIIUIIIIIUIII
       │     │         └─MIIUU
       │     ├─MIIIUII────────────MIIIUIIIIIUII
       │     ├─MIIIIUI────────────MIIIIUIIIIIUI
       │     └─MIIIIIU────────────MIIIIIUIIIIIU
       └─MUI────────MUIUI────────────┬─MUIUIU
                      └─MUIUIUIUI

A fenti ábrából rögtön adódik a szavak felsorolásának, illetve előállításának kézenfekvő módja is:

 • alkalmazzuk az MI szóra alkalmazható összes szabályt (U, D), így előállítva a fa gyökerét követő szint elemeit (MIU, MII),
 • vegyük e szint első elemét (MIU), alkalmazzuk arra az egyetlen lehetséges szabályt (D), és illesszük be a keletkezett szót a következő szintre (MIUIU);
 • folytassuk az MII szóval, illetve az erre alkalmazható szabályokkal (U, D): ha az így kapott utódokat elhelyeztük a fában (MIIU, MIIII), végeztünk e szinttel;
 • a következő szintre lépve az ott található három szó utódai adják a rákövetkező szint elemeit, és így tovább.

Azaz a szélességi bejárás (BFS: breadth-first search) algoritmusát követve folyamatosan kapjuk a következő szintre beilleszthető elemeket (amelyek egyúttal garantálják, hogy a bejárásnak soha nem lesz vége) – érdemes elgondolkodni azon, mi lenne akkor, ha a mélységi bejárás (DFS: depth-first search) útját követnénk.

Ha csak azt a célt tűznénk ki magunk elé, hogy az előállított szavakat írjuk a képernyőre, akkor is szükség lenne arra, hogy egyes szavakat –legalábbis átmenetileg– tároljunk: az éppen vizsgált szó fiait nem veszíthetjük el addig, amíg eljutunk azok fiainak előállításáig.

Erre az első pillanattól szükségünk van (nem mellesleg alapos okunk van azt feltételezni, hogy a fa felépítése során egyre hosszabb a feldolgozásra váró szavak sora):

MI, majd utána MIU, MII
(úgy tűnik, itt eldobhatjuk az MI szót)
MIU, MII, majd utánuk MIUIU
(úgy tűnik, itt eldobhatjuk a MIU szót)
MII, MIUIU, majd utánuk MIIU, MIIII
(úgy tűnik, itt eldobhatjuk a MII szót)

A fenti gondolatmenet alapján célszerűnek tűnik a szavakat egy listában elhelyezni (a halmaz már csak azért sem jöhet szóba, mert ott az elemeknek nincs sorrendje: nem tudjuk, hogy melyekkel kell a következő körben foglalkoznunk).

Ha valakinek a fentiek elolvasása után rossz érzése, hiányérzete van, az egyáltalán nem baj: a szavakból felépíthető fa kapcsán pontosításra, az ennek tárolására szolgáló lista elején álló szavak elhagyása kapcsán pedig helyesbítésre lesz szükség – hamarosan szembesülni fogunk azzal, hogy az elmondottak lényeges kiegészítésre szorulnak…