Felhasználói adatbevitel

Az input paranccsal kérdést írathatunk ki, s értéket adhatunk egy változónak. Az érték string típusú lesz, ennek megfelelő műveleti eredményekkel (parancssori példa):

>>> n1= input('Kérek egy egész számot: ')
Kérek egy egész számot: 3
>>> n2= input('Kérek egy egész számot: ')
Kérek egy egész számot: 7
>>> print(n1+n2)
37

Típuskonverzió

Szükség esetén típuskonverziót kell végrehajtanunk:

>>> n1= int(input('Kérek egy egész számot: '))
Kérek egy egész számot: 3
>>> n2= int(input('Kérek egy egész számot: '))
Kérek egy egész számot: 7
>>> print(n1+n2)
10

Elágazás

A korábban látottakkal analóg módon a feltétel után kettőspont áll, a feltételtől függő utasításokat beljebbezzük (parancssori példa):

>>> if 7>3:
...   print('Hét nagyobb, mint három.')
... else:
...   print('Három nagyobb, mint hét.')
... 
Hét nagyobb, mint három.

Tovább részletezve:

>>> if 7>3:
...   print('Hét nagyobb, mint három.')
... elif 7==3:
...   print('Hét egyenlő hárommal.')
... else:
...   print('Hét kisebb, mint három.')
... 
Hét nagyobb, mint három.

Folytatva a legutóbb megkezdett, Nézőtér című feladatot (inf_e_20141017_m_04):

print('2. feladat')
row = int(input('Kérem egy sor számát: '))-1
seat= int(input('Kérem egy szék számát: '))-1
if l_fogl[row][seat] == 'o':
  print('Az adott hely még szabad.')
else:
  print('Az adott hely már foglalt.')

Figyeljük meg, hogy a felhasználó által megadott sorszámokból egyet azonnal levontunk, hogy a python nulla alapú számozásához igazodjunk. Tudatosítsuk magunkban azt is, hogy az elágazás feltételében a szögletes zárójelek mást jelentenek: az első pár segítségével listából választunk ki stringet, a következő pár segítségével pedig az imént kiválasztott stringből jelölünk ki egy karaktert.