Vektorok

Ha a vektor (tuple) elemeit felsorolással adjuk meg, az utolsó után is tehetünk vesszőt:

>>> tpl= (37, 42, 44, 61, 62, )

A vektor egésze is kiíratható:

>>> tpl
(37, 42, 44, 61, 62)

A vektorok a stringekhez és a listákhoz hasonlóan indexelhetők, illetve szeletelhetők. Ha az eredmény egyelemű vektor, akkor vessző különbözteti meg a (zárójelbe tett) számtól:

>>> tpl[0]
37
>>> tpl[-1]
62
>>> tpl[-1:]
(62,)
>>> tpl[::2]
(37, 44, 62)

Figyeljük meg: ahogyan a listák esetén is láttuk, egyetlen index más eredményt ad, mint az egy hosszúságú szelet.

Hogy a (zárójelbe tett) matematikai kifejezéstől megkülönbeztessük, egyelemű vektor esetén értékadáskor nekünk is ki kell tennünk a vesszőt:

>>> num=(0)
>>> num
0
>>> tpl=(0, )
>>> tpl
(0,)

Listák és vektorok közötti értékadás

>>> tpl= (37, 42, 44, 61, 62, )
>>> lst= list(tpl)
>>> lst
[37, 42, 44, 61, 62]
>>> tpl= tuple(lst)
>>> tpl
(37, 42, 44, 61, 62)

Mutabilitás

A lista és a vektor közötti meghatározó különbség, hogy az előbbi mutabilis (elemei megváltoztathatók), az utóbbi immutabilis (elemei megváltoztathatatlanok):

>>> lst[0]= 0
>>> lst
[0, 42, 44, 61, 62]
>>> tpl[0]= 0
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

A stringek –a vektorokhoz hasonlóan– immutabilisak:

>>> str= '3742446162'
>>> str[0]= '0'
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'str' object does not support item assignment

Többszörös értékadás

Ha (megfelelő számú) skalárnak adjuk (megfelelő elemszámú) lista vagy vektor értékét, akkor az eredmény ugyanaz:

>>> a, b, c, d, e= lst
>>> b
42
>>> e
62
>>> a, b, c, d, e= tpl
>>> b
42
>>> e
62

Ha egy változónak több skalár értékét adjuk, akkor az eredmény vektor lesz:

>>> lst= a, b, c, d, e
>>> lst
(37, 42, 44, 61, 62)
>>> tpl= a, b, c, d, e
>>> tpl
(37, 42, 44, 61, 62)