Szögletes zárójel

A szögletes zárójelekkel meghatározott minta ([…]) a közéjük zárt karakterek közül pontosan egyet helyettesít.

Települések, melyek nevében q, w vagy x szerepel:

tux@madas:~/public_html/txt/mp$ grep [qwx] ksh_hnk_1913.txt
wekerlefalva
tux@madas:~/public_html/txt/mp$ 

Ötbetűs településenevek; az első, a harmadik és az ötödik helyen ékezet nélküli magánhangzó áll:

tux@madas:~/public_html/txt/mp$ grep ^[aeiou].[aeiou].[aeiou]$ ksh_hnk_1913.txt
ibafa
irota
inota
imola
enese
unoka
iloba
ozora
akali
abara
tux@madas:~/public_html/txt/mp$ 

Három magánhangzó egymás mellett:

tux@madas:~/public_html/txt/mp$ grep [aáeéiíoóöőuúüű][aáeéiíoóöőuúüű][aáeéiíoóöőuúüű] ksh_hnk_1913.txt
sióagárd
uraiújfalu
tux@madas:~/public_html/txt/mp$ 

A példa alapján megállapíthatjuk, hogy a grep helyesen kezeli az ékezetes magánhangzókat (ez már csak azért sem magától értődő, mert ebben az esetben elválik a karakter és a byte fogalma).

Bár több okból sem várhatjuk, hogy a több betűvel leírt (magyar) mássalhangzókkal is megfelelőn bánjék (illetve egyáltalán fölismerje azokat), a következő feladat mégis sokakat szokott megtéveszteni:

tux@madas:~/public_html/txt/mp$ grep [ly] ksh_hnk_1913.txt
…
tux@madas:~/public_html/txt/mp$ 

Településnevek, melyekben öt mássalhangó követi egymást:

tux@madas:~/public_html/txt/mp$ grep [bcdfghjklmnprstvwyz][bcdfghjklmnprstvwyz][bcdfghjklmnprstvwyz][bcdfghjklmnprstvwyz][bcdfghjklmnprstvwyz]  ksh_hnk_1913.txt
szrnyacze
bukovinapodszkle
trsztena
babarczszőllős
bánffyhunyad
bánffydongó
pálffytelek
bánffytótfalu
boncznyíres
niczkyfalva
merczyfalva
orczyfalva
ferenczszállás
laborczszög
ostffyasszonyfa
pajzsszeg
tux@madas:~/public_html/txt/mp$ 

Ilyen település tehát nincs. Válogassuk ki a kapott eredményekből azokat a településeket, melyek nevében négy mássalhangzó áll egymás mellett! (Nem a grep parancs segítségével…)