A Leonardo-számok

Az előző szakaszban utaltunk már a Fibonacci-sorozat vegytisztán rekurzív számításának lassúságára. Megalapozottabb kijelentéseket tehetünk, ha megszámoljuk, hogy az n. tag kiszámításához hányszor hívtuk meg a rekurzív függvényünket, mellesleg kiíratva azt is, hogy éppen hányadik Fibonacci-szám értékét számítjuk (újra).

def fibonacci(n):
  global stps
  stps+= 1
  if n==1 or n==2:
    print('%d ' % (n))
    return 1
  else:
    print('%d ' % (n), end='')
    return fibonacci(n-2) + fibonacci(n-1)

stps= 0

print('Meghatározzuk a Fibonacci-sorozat n. tagját.')
n= int(input('Hányadik tag értékét számítsuk ki? '))

print('A(z) %d. Fibonacci-szám értéke %d' % (n, fibonacci(n)))
print('A függvényhívások száma %d volt.' % (stps))

Az n. tag kiszámításához szükséges függvényhívások számát a következő táblázatban foglaljuk össze:

n értéke lépésszám
1 1
2 1
3 3
4 5
5 9

Kézenfekvő a szabály: az n. Fibonacci-szám kiszámításához eggyel több lépés kell, mint az előző kettőéhez összesen (az n.-hez meghívjuk a függvényt, majd az annyiszor hívja önmagát, mint ahányszor a megelőző két taghoz együttesen kellett).

A fenti (lépés)számokat nevezik néha Leonardo-számoknak is (A001595), a belőlük alkotott sorozat egymást követő tagjainak hányadosa –éppen úgy, mint a Fibonacci-sorozat esetén– (sqrt(5)+1)/2-höz tart. Ahogyan az oeis.org oldalon is olvasható, a két sorozatot további tulajdonságok is összekapcsolják. A lépésszámra vonatkozó összefüggés például úgy is megfogalmazható, hogy az n-edrendű Fibonacci-fa csomópontjainak számát éppen a megfelelő Leonardo-szám adja meg.

Végül hogy ebben az évben se maradjon ki, ezúttal is utalunk Edsger Wybe Dijkstra egy jegyzetére a Fibonacci-, illetve a Leonardo-számok kapcsolatáról: EWD-0797.