Könyvtárak

A könyvtárrendszer koncepcióját aligha kell bemutatni az olvasónak: a unixos rendszerek mintájára jelent meg ez a dos/windows-vonalon is (a legelső dos-változatokat követően).

Bár az eltelt fél évszázad nem hagyta érintetlenül, egy unix/linux-rendszer könyvtárszerkezete a mai napig ugyanazon elvek szerint épül föl.

Részlet(ek) a szerző gépéről:

/
├──bin
├──boot
├──cdrom
├──dev
├──etc
├──home
│ ├──lost+found 
│ └──tux
│   └──public_html
│    └──txt
│      ├──mp
│      └──pp
├──lost+found
├──media
├──mnt
├──opt
├──proc
├──root
├──run
├──sbin
├──snap
├──srv
├──sys
├──tmp
├──usr
└──var

Ahogyan az ábrán is látható, a gyökérkönyvtár jele / (perjel); ahogyan az ábrán nem látható, a felhasználó saját könyvtárának jele ~ (hullámvonal) – (gondolatjel, de ez csak gyenge vicc volt) ez jelenik viszont meg a promptbeli : (kettőspont) után, innen indul ki az aktuális könyvtárat megadó útvonal:

tux@madas:~/public_html/txt/mp$ 

Ha a prompt nem mutatná (vagy valamilyen okból kifolyólag nem használhatnánk a promptbeli információt), akkor a pwd parancs segítségével állapíthatjuk meg, melyik könyvtár az aktuális:

tux@madas:~/public_html/txt/mp$ pwd
/home/tux/public_html/txt/mp
tux@madas:~/public_html/txt/mp$ 

Ahogyan a dos/windows esetén is megszoktuk, az útvonalmegadásban a könyvtárak között határoló jelként jelenik meg a /.

Ugyancsak ismerős lehet a szülőkönyvtár jeleként használt .. (két pont): a cd parancs után ennek segítségével léphetünk egy szinttel följebb:

tux@madas:~/public_html/txt/mp$ cd ..
tux@madas:~/public_html/txt$ 

A relatív útvonal mindig az éppen aktuális könyvárhoz viszonyít:

tux@madas:~/public_html/txt$ cd pp
tux@madas:~/public_html/txt/pp$ 

Abszolút útvonalmegadás esetén (is) jelentősen felgyorsíthatja a munkát a Tab billentyű használata:

tux@madas:~/public_html/txt/pp$ cd /home/tux/public_html/txt/mp/
tux@madas:~/public_html/txt/mp$

Könyvtárműveletek

A könyvtárszerkezet alakítására való az mkdir, illetve az rmdir parancs. Az előzővel könyvtárakat hozhatunk létre, az utóbbiaval törölhetjük azokat. Értelemszerűen mindkettő után használható relatív, illetve abszolút útvonal:

tux@madas:~/public_html/txt/mp$ mkdir ez_nem_kell
tux@madas:~/public_html/txt/mp$ mkdir /home/tux/public_html/txt/mp/ez_sem_kell
tux@madas:~/public_html/txt/mp$ rmdir /home/tux/public_html/txt/mp/ez_nem_kell/ ez_sem_kell/
tux@madas:~/public_html/txt/mp$ 

(Az útvonalak utolsó helyén szereplő könyvtár neve után nem kell kitenni a /-et, az az állománynév-kiegészítéshez használt Tab billentyű hatására jelent meg.)

Az előző bekezdésben nem véletlenül szerepel az állománynév kifejezés. A unix-alapú rendszerekben ez a fogalom sokkal általánosabb, mint megszokhattuk: nem csupán a könyvtárakat, hanem például a hardvereszközöket is (speciális) állományként kezelhetjük (illetve kell kezelnünk).

Ha az ls parancsot a -a (-a, mint all) opcióval adjuk ki, akkor a korábbiakhoz képest három újszerű állományt is láthatunk:

tux@madas:~/public_html/txt/mp$ ls -a
.       itv_html.txt   pp162.txT ppp11.txT ppp45.txT ppr08.txT ppr64.txT  ppu.txt  ppv.txt  r_szj.py.20171103
..       ksh_hnk_1913   pp170.txT ppp12.txT ppp46.txT ppr10.txT ppr70.txT  ppu.txT  ppv.txT  szbw_chck.ods
1b1bff.html  ksh_hnk_1913.txt pp171.txT ppp13.txT ppp47.txT ppr12.txT ppr.txt   ppv00.txT ppw00.txT szbw.html
1b1bff.txt   ksh_hnk_1913.txT pp172.txT ppp14.txT ppp48.txT ppr14.txT ppr.txT   ppv02.txT ppw02.txT szbw.txt
1.html     miu-1012.py    pp181.txT ppp15.txT ppp49.txT ppr16.txT pp.sh    ppv04.txT ppw04.txT temp
20010224.txt  miu-1019a.py   ppbg.txT  ppp20.txT ppp50.txT ppr18.txT ppt.txT   ppv06.txT ppw06.txT v02.py
2.html     miu-1019bb.py   ppbq.txT  ppp21.txT ppp51.txT ppr50.txT pp.txT    ppv08.txT ppw08.txT v04.py
4.html     miu-1019b.py   ppd.txT  ppp25.txT ppp98.txT ppr51.txT ppu00.txT  ppv10.txT ppw10.txT v06.py
5.html     miu-1026.py    pp.html  ppp26.txT ppp99.txT ppr52.txT ppu10.txT  ppv20.txT ppw20.txT vmg_2017_prob.py
6.html     pfppt.txT     pph.txT  ppp27.txT ppp.txt  ppr53.txT ppu12.txT  ppv22.txT ppw22.txT
foot      pp150.txT     ppm.txt  ppp30.txT ppp.txT  ppr54.txT ppu14.txT  ppv24.txT ppw.txt
head      pp151.txT     ppm.txT  ppp31.txT ppr00.txT ppr60.txT ppu20.txT  ppv26.txT ppw.txT
itiiee.txt   pp152.txT     ppp01.txT ppp32.txT ppr02.txT ppr61.txT .#ppu22.txT ppv28.txT r01.py
itiitr.txt   pp160.txT     ppp02.txT ppp40.txT ppr04.txT ppr62.txT ppu22.txT  ppv30.txT r02.py
itv_html.html pp161.txT     ppp10.txT ppp41.txT ppr06.txT ppr63.txT ppu24.txT  ppv32.txT r_szj.py

Ha egy állomány neve ponttal kezdődik, akkor azt a rendszer rejtett állományként kezeli. Ezen belül kettőnek különleges szerepe van:

tux@madas:~/public_html/txt/mp$ file . ..
.: directory
..: directory
tux@madas:~/public_html/txt/mp$ 

Ahogyan a cd parancs kapcsán említettük, a .. a szülőkönyvtár jele; a . az aktuális könyvtáré.

Megerősíti a mondottakat az ls -al parancs kimenete (összevontuk a –rövid– -a és -l opciókat):

tux@madas:~/public_html/txt/mp$ ls -al
összesen 1408
drwxr-x--- 2 tux www-data  4096 okt  31 19:14 .
drwxr-x--- 8 tux www-data  4096 szept 24 2017 ..
lrwxrwxrwx 1 tux www-data   10 szept 23 2012 1b1bff.html -> 1b1bff.txt
-rw-r----- 1 tux www-data  1155 febr 10 2015 1b1bff.txt
-rw-r----- 1 tux www-data 44990 szept 12 2015 1.html
-rw-r----- 1 tux www-data  2326 febr  8 2015 20010224.txt
-rw-r----- 1 tux www-data 46805 szept 12 2015 2.html
-rw-r----- 1 tux www-data  8540 szept 12 2015 4.html
…
tux@madas:~/public_html/txt/mp$